Events / Digwyddiadau

Category: Child Protection

Safeguarding Children & Young People with BSL Interpreters

This training is specifically for deaf and hard of hearing learners | Mae'r hyfforddiant hwn yn benodol ar gyfer dysgwyr byddar a thrwm eu clyw
20 Jan 2024 9:30am
Registered Charity / Elusen Gofrestredig 1020313. Company limited by guarantee / Cwmni cyfyngedig trwy warant 2805996. Head office / Pencadlys: 21 Windsor Place / Plas Winsor, Cardiff / Caerdydd CF10 3BY
Log in | Powered by White Fuse